فروش جدیدترین پایان نامه ها , مقاله ها , انواع کتاب , گزارش کارآموزی , تحقیق در Jahandoc.ir جهان داک

فروشگاه جدیدترین پایان نامه ها , مقالات و انواع فایل ها

دانلود انواع فایل دانلود رایگان کتاب گنج یابی انواع فایل را ارزان خرید نمایید تسلیت بر تمام ملت عزادار جهان تخفیف ویژه دانلود رایگان پکیج کسب درآمد

اطلاعیه فروشگاه

توجه توجه تا پایان ماه محرم تمام فایل های این فروشگاه دارای تخفیف استثنایی میباشند اگر قیمت فایلی برایتان زیاد است به ما اطلاع دهید تا قیمتش را طبق خواسته ی خودتان کاهش دهیم jobdan.work@gmail.com

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی یادگیری مهارت‌ های هندسی به کمک نرم افزارهای هندسه ی پویا دردوره راهنمایی تحصیلی

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی یادگیری مهارت‌ های هندسی به کمک نرم افزارهای هندسه ی پویا دردوره راهنمایی تحصیلی

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی یادگیری مهارت‌ های هندسی به کمک  نرم افزارهای هندسه ی پویا دردوره راهنمایی تحصیلی که شامل 209 صفحه میباشد و مشتمل بر بخش های زیر است:

فرمت فایل : Word - Doc

* ویژه ی دانشجویان رشته های روانشناسی ، علوم تربیتی ، آموزشی و ..........

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی ارتقاء مهارت‌های هندسی با به کارگیری نرم‌افزارهای هندسه‌ی پویا به عنوان ابزار کمک آموزشی و مقایسه‌ی آن با کلاس‌های متداول است. هوفر (1981) یادگیری مهارت‌های هندسی را به پنج دسته شامل مهارت‌های منطقی، دیداری، کلامی، ترسیمی و کاربردی تقسیم می‌کند. پژوهش‌گر در این راستا، مطالعه‌ی خود را با انتخاب یک گروه آزمایش و یگ گروه کنترل هر کدام مشتمل بر 28 دانش‌آموز پسر به شیوه‌ی‌نمونه‌گیری دردسترس از جامعه آماری دانش‌آموزان مدارس راهنمایی تحصیلی پسرانه با امکانات رایانه‌ای مناسب، در طول یک سال تحصیلی انجام داده است. در گروه آزمایش 10 جلسه آموزشی به جای کلاس‌های درسی به شیوه سخنرانی در کارگاه رایانه با استفاده از نرم‌افزار جئوجبرا[1] به اجرا درآمد. هم‌چنین دانش‌آموزان موظف به شبیه‌سازی مسائل و تمرین‌های کتاب درسی به عنوان تکلیف شب در نرم‌افزار بودند. جهت کنترل پیشرفت یادگیری مهارت‌ها در دانش‌آموزان، در ابتدای سال تحصیلی، پیش‌آزمون و در انتها پس‌آزمون برگزار شد. داده‌ها با آزمون کواریانس چندگانه (MANCOVA) برای بررسی فرضیه اصلی پژوهش و آزمون آماری کواریانس تک متغیره ANCOVA)) برای تحلیل رشد هر یک از مهارت‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از آزمون کواریانس چندگانه با اطمینان 99 درصد فرضیه اصلی پژوهش را مبنی بر موثرتر بودن یادگیری مهارت‌های هندسی با کمک نرم‌افزارهای هندسه‌ی پویا را نسبت به کلاس‌های متداول به شیوه‌ی سخنرانی تایید کرد. از طرفی نتایج آزمون کواریانس تک متغیره برای بررسی فرضیه‌های جزئی پژوهش نشان داد به جز در مهارت‌های منطقی که تفاوت چندانی بین گروه آزمایش و کنترل مشاهده نشد، در چهار مهارت دیگر، با اطمینان %99 (0.01 = α) تفاوت قابل توجهی بین دانش‌آموزانی که از نرم‌افزار استفاده کرده‌اند و گروه کنترل مشاهده شد. این پژوهش‌گر به منظور تبیین کامل‌تر پدیده‌ها در فرآیند آموزش و نتیجه‌گیری صحیح، از یافته‌های کیفی بهره جست. پژوهش‌گر با مستندسازی مشاهدات ، تحلیل فیلم‌های ضبط شده از کارگاه‌های رایانه، تحلیل نظرسنجی از دانش‌آموزان و مصاحبه نیمه‌ساختاری از برخی دانش‌آموزان به صورت مطالعه موردی ، داده‌های کیفی را تامین کرد. داده‌ها پس از مستندسازی، مقوله‌بندی، اهمیت‌بخشی و تفسیر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله فرضیه اصلی پژوهش را تایید کرد. همچنین رشد هر یک مهارت‌های هندسی را به طور نسبی نشان داد. از نتایج فرعی پژوهش اهمیت توجه به حوزه‌های مختلف اهداف آموزشی و ارتباط متقابل مهارت‌های هندسی و اثر تقویتی آن‌ها بر روی هم بود. همچنین توجه به رشد همگون در تقویت ابعاد شناختی و عاطفی لازم دیده شد. و از طرفی تقویت دو بعد شهود و تجرد در دانش آموزان مورد تاکید قرار گرفت.

فهرست مطالب

 فصل اول: معرفی پژوهش..... 2

 1. 1 بیان مسئله. 4
 2. 2 اهمیت و ضرورت پژوهش.... 5
 3. 3 اهداف و فرضیه‌های پژوهش.... 7
 4. 4 تعریف اصطلاحات پژوهش.... 8

 فصل دوم: مرور بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش..... 11

 1. 1 مبانی نظری یاددهی و یادگیری.. 12
 2. 1.1 نظریه‌ی ساختن‌گرایی در یادگیری.. 13
 3. 1.2 نظریه‌ی رشد شناختی برونر 15
 4. 1.3 یادگیری از راه بینش... 16
 5. 1.4 اهداف یادگیری در ریاضی.. 19
 6. 1.5 هوش و خلاقیت.. 22
 7. 1.6 سبک‌های یادگیری.. 24
 8. 2 یاددهی و یادگیری هندسه. 26
 9. 2.1 تحولات تاریخی در آموزش هندسه. 27
 10. 2.2 شیوه‌های آموزش هندسه. 28
 11. 2.3 فرآیندهای تفکر در هندسه. 29
 12. 2.4 استدلال در هندسه. 34
 13. 2.5 شهود در هندسه. 37
 14. 2.6 نظریه راست مغزی و چپ مغزی.. 39
 15. 3 نرم‌افزارهای هندسه پویا 43
 16. 3.1 اشکال پویا 44
 17. 3.2 آموزش هندسه با رایانه. 45
 18. 3.3 نرم‌افزارهای هندسه‌ی پویا 48
 19. 4 مهارت‌های هندسی.. 54
 20. 4.1 مهارت‌های منطقی.. 55
 21. 4.2 مهارت‌های دیداری.. 59
 22. 4.3 مهارت‌های کلامی.. 63
 23. 4.4 مهارت‌های ترسیمی.. 65
 24. 4.5 مهارت‌های کاربردی.. 69
 25. 5 شرایط یادگیری.. 70
 26. 5.1 محیط آموزشی.. 71
 27. 5.2 برنامه‌ی درسی.. 74
 28. 5.3 فعالیت‌های یادگیری.. 77
 29. 5.4 نقش معلم در یادگیری.. 79
 30. 5.5 شرایط سنی یادگیرندگان. 87
 31. 6 پیشینه‌ی پژوهش.... 90

 فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش..... 93

 1. 1 روش تحقیق.. 94
 2. 1.1 جامعه‌ی آماری.. 95
 3. 1.2 گروه نمونه و شیوه‌ی گزینش آن. 96
 4. 1.3 متغیرهای تحقیق.. 97
 5. 2 روش جمع‌آوری اطلاعات.. 98
 6. 2.1 روش جمع‌آوری داده‌های کمی.. 99
 7. 2.2 روش جمع‌آوری داده‌های کیفی.. 101
 8. 3 روش اجرای پژوهش.... 102
 9. 3.1 برنامه‌ی آموزشی کارگاه‌ها 105
 10. 3.2 تقویت مهارت‌های هندسی.. 108
 11. 4 کیفیت پژوهش.... 111
 12. 4.1 روایی.. 112
 13. 4.2 پایایی.. 113
 14. 5 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 115

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌‌های پژوهش..... 117

 1. 1 تجزیه و تحلیل کمی داده‌ها 119
 2. 1.1 آمار توصیفی.. 120
 3. 1.2 آمار استنباطی.. 130
 4. 2 تجزیه و تحلیل کیفی داده‌ها 139
 5. 2.1 بررسی چگونگی رشد مهارت‌های منطقی.. 140
 6. 2.2 فرضیه دوم پژوهش: مهارت‌های دیداری.. 142
 7. 2.3 فرضیه سوم پژوهش: مهارت‌های کلامی.. 144
 8. 2.4 فرضیه چهارم پژوهش: مهارت‌های ترسیمی.. 146
 9. 2.5 فرضیه پنجم پژوهش: مهارت‌های کاربردی.. 148
 10. 3 یافته‌های فرعی.. 151
 11. 3.1 مسائل انگیزشی.. 152
 12. 3.2 مسائل اجتماعی.. 153
 13. 3.3 تعامل با نرم افزار 154
 14. 3.4 نظرسنجی.. 155

 فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری از یافته‌های پژوهش..... 157

 1. 1 بحث و بررسی یافته‌ها 161
 2. 1.1 فرضیه‌ی اول پژوهش: مهارت‌های منطقی.. 163
 3. 1.2 فرضیه‌ی دوم پژوهش: مهارت‌های دیداری.. 167
 4. 1.3 فرضیه‌ی سوم پژوهش: مهارت‌های کلامی.. 169
 5. 1.4 فرضیه‌ی چهارم پژوهش: مهارت‌های ترسیمی.. 171
 6. 1.5 فرضیه‌ی پنجم پژوهش: مهارت‌های کاربردی.. 173
 7. 2 نتیجه‌گیری.. 175
 8. 2.1 تاثیر متقابل مهارت‌های یادگیری.. 176
 9. 2.2 ارتباط متقابل اهداف یادگیری.. 177
 10. 2.3 تجرد و شهود در هندسه. 181
 11. 3 توصیه‌ها و پیشنهادها 182
 12. 3.1 توصیه برای معلمین هندسه‌ی پویا 183
 13. 3.2 پیشنهاد برای پژوهش‌های بعدی.. 184
 14. 3.3 پیشنهادهای کاربردی.. 185
 15. 4 محدودیت‌های پژوهش.... 186

 پیوست‌ها 192

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ‏4‑‌أ: رشد مهارت‌های منطقی در گروه‌های کنترل و آزمایش..... 120

نمودار ‏4‑‌ب: هیستوگرام رشد مهارت‌های منطقی در گروه‌های آزمایش و کنترل.. 121

نمودار ‏4‑‌ج: رشد مهارت‌های دیداری در گروه‌های کنترل و آزمایش..... 122

نمودار ‏4‑‌د: هیستوگرام رشد مهارت‌های دیداری در گروه‌های آزمایش و کنترل.. 123

نمودار ‏4‑‌ه: رشد مهارت‌های کاربردی در گروه‌های کنترل و آزمایش..... 124

نمودار ‏4‑‌و: هیستوگرام رشد مهارت‌های کلامی در گروه‌های آزمایش و کنترل.. 125

نمودار ‏4‑‌ز: رشد مهارت‌های ترسیمی در گروه‌های کنترل و آزمایش..... 126

نمودار ‏4‑‌ح: هیستوگرام رشد مهارت‌های ترسیمی در گروه‌های آزمایش و کنترل.. 127

نمودار ‏4‑‌ط: رشد مهارت‌های کاربردی در گروه‌های کنترل و آزمایش..... 128

نمودار ‏4‑‌ي: هیستوگرام رشد مهارت‌های کاربردی در گروه‌های آزمایش و کنترل.. 129

نمودار ‏4‑‌ك: مقایسه میانگین‌های تصحیح شده مهارت‌های هندسی در دو گروه کنترل و آزمایش..... 133

نمودار ‏4‑‌ل: مقایسه رشد مهارت‌های منطقی بر اساس میانگین‌های تصحیح شده در ANCOVA... 134

نمودار ‏4‑‌م: مقایسه رشد مهارت‌های دیداری بر اساس میانگین‌های تصحیح شده در آزمون ANCOVA... 135

نمودار ‏4‑‌ن: مقایسه رشد مهارت‌های کلامی بر اساس میانگین‌های تصحیح شده در آزمون ANCOVA... 136

نمودار ‏4‑‌س: مقایسه رشد مهارت‌های ترسیمی بر اساس میانگین‌های تصحیح شده در آزمون ANCOVA... 137

نمودار ‏4‑‌ع: مقایسه رشد مهارت‌های منطقی بر اساس میانگین‌های تصحیح شده در آزمون ANCOVA... 138


فهرست جداول

جدول ‏2‑‌أ: مقاسیه‌ی کلاس‌های سنتی و کلاس‌های مبتنی بر روی‌کرد ساختن‌گرایی... 13

جدول ‏2‑‌ب: سبک‌های شناختی... 25

جدول ‏2‑‌ج: توزیع مراحل تفکر هندسی بر اساس مهارت‌های هندسی... 33

جدول ‏2‑‌د: تفکر در دو نیم‌کره‌ی مغز. 39

جدول ‏2‑‌ه: کارکرد نیم‌کره‌های مغز. 40

جدول ‏2‑‌و: استراتزی‌های مداخله معلم از نظر تاورز. 83

جدول ‏2‑‌ز: تلفیق طبقه‌بندی پگ و دیوی و مدل ون‌هیل... 88

جدول ‏3‑‌أ: جدول آموزش‌های تکمیلی به منظور تقویت مهارت‌های هندسی در مباحث درسی... 105

جدول ‏3‑‌ب: جدول فعالیت‌های انجام شده برای تقویت مهارت‌های هندسی... 108

جدول ‏3‑‌ج: شیوه تقویت متقابل مهارت‌های هندسی... 109

جدول ‏3‑‌د: غنی کردن اهداف آموزشی... 110

جدول ‏3‑‌ه: همبستگی‌ها و پایایی‌ها آزمون.. 114

جدول ‏4‑‌أ: شاخص‌های توصیفی مهارت‌های منطقی در پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه‌های آزمایش و کنترل.. 120

جدول ‏4‑‌ب: شاخص‌های توصیفی مهارت‌های دیداری در پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه‌های آزمایش و کنترل.. 122

جدول ‏4‑‌ج: شاخص‌های توصیفی مهارت‌های کلامی در پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه‌های آزمایش و کنترل.. 124

جدول ‏4‑‌د: شاخص‌های توصیفی مهارت‌های ترسیمی در پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه‌های آزمایش و کنترل.. 126

جدول ‏4‑‌ه: شاخص‌های توصیفی مهارت‌های کاربردی در پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه‌های آزمایش و کنترل.. 128

جدول ‏4‑‌و: آزمون باکس برای بررسی وجود همسانی ماتریس واریانس و کواریانس..... 130

جدول ‏4‑‌ز: آزمون لوین برای بررسی تجانس واریانس‌ها 130

جدول ‏4‑‌ح: نتایج آزمون MANCOVA به شیوه‌ی ویلک و هتلینگ..... 131

جدول ‏4‑‌ط: نتایج آزمون MANCOVA... 132

جدول ‏4‑‌ي: میانگین‌های تصحیح شده. 133

جدول ‏4‑‌ك: تحلیل آماری آزمون ANOCVA در مهارت‌های منطقی... 134

جدول ‏4‑‌ل: تحلیل آماری آزمون ANOCVA در مهارت‌های دیداری... 135

جدول ‏4‑‌م: تحلیل آماری آزمون ANOCVA در مهارت‌های کلامی... 136

جدول ‏4‑‌ن: تحلیل آماری آزمون ANOCVA در مهارت‌های ترسیمی... 137

جدول ‏4‑‌س: تحلیل آماری آزمون ANOCVA در مهارت‌های کاربردی... 138

جدول ‏4‑‌ع: جدول تحلیل نظرات دانش‌آموزان در خصوص تاثیر نرم‌افزار در یادگیری مباحث مختلف درسی... 155

جدول ‏4‑‌ف: محاسبه ضریب همبستگی جلسات آموزش و تاثیرگذاری در یادگیری در نظر سنجی از دانش‌آموزان.. 156

جدول ‏5‑‌أ: ارتباط مهارت‌های هندسی و اهداف آموزشی... 177

جدول ‏5‑‌ب نحوه‌ی تاثیرگذاری متقابل بین حوزه‌های مختلف در اهداف آموزشی (1ß1) 179

جدول ‏5‑‌ج: نحوه‌ی تاثیرگذاری متقابل بین حوزه‌های مختلف در اهداف آموزشی (2ß1) 180

جدول ‏6‑‌أ: مقایسه‌ی نرم‌افزارهای هندسه پویا 1


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت و دانلود

مبلغ قابل پرداخت 5,200 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 6,500 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
barrasieYadgirie-Maharathaye-Hendesi-Bekomake-Narm_385695_4190.zip1 MB

دانلود تحقیق آموزشی پژوهشی با موضوع کلیات انيميشن

دانلود تحقیق آموزشی پژوهشی با موضوع کلیات انيميشن دانلود تحقیق آموزشی پژوهشی  با موضوع  کلیات انيميشن که شامل 64 صفحه میباشد : نوع فایل : Word فهرست محتوا تاريخچه انيميشن  موضوع انیمیشن از دیرباز مطرح بوده است. فکر ساخت انیمیشن از زمانی مطرح شد که در زمان های گذشته کسانی که به ساخت فیلم های سینمایی و تلوزیونی مشغول بودند به فکر افتادند که چرا فقط از جهان پیرامون خود فیلم تهیه کنند؟ چرا جهان گسترده و بی نهایتِ، ذهن وتصورات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 2,750 تومان 45% تخفیف

دانلود تحقیق هنری با موضوع هنر خوشنویسی و خط

دانلود تحقیق هنری با موضوع هنر خوشنویسی و خط دانلود تحقیق هنری  با موضوع  هنر خوشنویسی و خط که شامل 19 صفحه میباشد : نوع فایل : Word هنر خوشنویسی و خط خلاصه:آشنائي كوتاهي درباره خوشنويسي درايران واهميت آن، شرح حال و آثار "ياقوت مستعصص" از بزرگان عهدالمستعصم بالله خليفه عباسي (640-654 ه.)، معرفي بيست‌وشش اثروي كه در كتابخانه‌ها وموزه‌ها ويا مجموعه‌هاي خصوصي موجود است. ياقوت مستعصمي و هنر خوشنويسي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان 2,112 تومان 34% تخفیف

دانلود تحقیق آموزشی با موضوع قاعده اصول 12 گانه خوشنويسي

دانلود تحقیق آموزشی با موضوع قاعده اصول 12 گانه خوشنويسي دانلود تحقیق آموزشی  با موضوع  قاعده اصول 12 گانه خوشنويسي که شامل 8 صفحه میباشد : نوع فایل : Word قاعده اصول 12 گانه خوشنويسي اصول به معني ريشه ها و پايه هاست و در اصلاح عبارت است از حسن تشكيل مفردات حروف و استحكام و اعتدال آنها تا ياء  از حيث قوت- ضعيف – سطح – دور- صعود مجازي و حقيقي و مجازي – اصول – كرسي – تركيب – و شان بطوريكه در حلقه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان 2,208 تومان 31% تخفیف

دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع رشته هنر و گرافیک

دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع رشته هنر و گرافیک دانلود تحقیق پژوهشی  با موضوع رشته  هنر و گرافیک که شامل 17 صفحه میباشد : نوع فایل : Word هنر و گرافیک مقدمه رشته پر رمز و راز گرافیک در همه محیط‌ها با همه سلائق برای خود جائی باز کرده و در ارتباط با صنعت نیز به هنرنمایی پرداخته است. گرافیک زبان تصویری است. استفاده از علائم، سمبل‌ها، خطوط، منحنی‌ها و نماد‌ها در کنار رنگ‌های موزون و حساب شده دنیایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 2,040 تومان 32% تخفیف

دانلود تحقیق آموزشی با موضوع چگونگی آشنایی با خطوط میخی و مهر

دانلود تحقیق آموزشی با موضوع چگونگی آشنایی با خطوط میخی و مهر دانلود تحقیق آموزشی  با موضوع  چگونگی آشنایی با خطوط میخی و مهر که شامل 35 صفحه میباشد : نوع فایل : Word     *ارزان تر از همه جا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,400 تومان 1,872 تومان 22% تخفیف

دانلود تحقیق آموزشی صنایع دستی با موضوع چاپ کلاقه ای - باتیک

دانلود تحقیق آموزشی صنایع دستی با موضوع چاپ کلاقه ای - باتیک دانلود تحقیق آموزشی صنایع دستی  با موضوع   چاپ کلاقه  ای (باتیک)   که شامل 25 صفحه میباشد : نوع فایل : Word فهرست محتوا مقدمه : یکی از صنایع دستی کاربردی، چاپ کلاقه ای (باتیک) نام دارد. در واقع باتیک یا چاپ کلاقه ای هنری است که به وسیله موم و رنگ های مختلف، پارچه های ساده یا سفید مخصوصا ابریشم را رنگ آمیزی یا نقش دار می کنند. چاپ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان 1,950 تومان 22% تخفیف

دانلود تحقیق آموزشی صنایع دستی با موضوع رنگرزی پشم با قرمزدانه

دانلود تحقیق آموزشی صنایع دستی با موضوع رنگرزی پشم با قرمزدانه دانلود تحقیق آموزشی صنایع دستی  با موضوع  رنگرزی پشم با قرمزدانه که شامل 12 صفحه میباشد : نوع فایل : Word فهرست محتوا رنگرزی رنگرزی پشم با قرمزدانه محصول برداری سایر انواع قرمز دانه : رنگرزی پشم با قرمز دانه همراه با دندانه های مختلف انواع قرمزدانه قرمزدانه قرمزدانه آمونياكيgHErmezdaanah-eaamuniyaaki قرمزدانه خميرgHermezdaanah-khamir  قرمزدانه گردghermezdaanah-ejard ق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان 2,075 تومان 17% تخفیف

دانلود تحقیق آموزشی هنری با موضوع عناصر بصری

دانلود تحقیق آموزشی هنری با موضوع عناصر بصری دانلود تحقیق آموزشی هنری  با موضوع  عناصر بصری که شامل 10 صفحه میباشد : نوع فایل : Word فهرست محتوا عناصر بصری  مقدمه:  در دنیای امروز که مقادیر روز افزون و قابل توجهی خبر و پیام درسطح جهان از راههایی به غیر از زبان و گفتار به صورت تصویر ( عکس، فیلم و علایم گرافیکی) نقل و پراکنده می شود، دانستن نکاتی در مورد فهم بیشتر و بهتری از اخبار و پیامهای بصری ایجاب می کند. م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان 1,750 تومان 30% تخفیف

دانلود تحقیق آموزشی با موضوع کارگردانی

دانلود تحقیق آموزشی با موضوع کارگردانی دانلود تحقیق آموزشی  با موضوع  کارگردانی   که شامل 10 صفحه میباشد : نوع فایل : Word   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع درس جغرافیا پنجم ابتدایی

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع درس جغرافیا پنجم ابتدایی دانلود فایل پاورپوینت با موضوع  درس جغرافیا پنجم ابتدایی که شامل 19  اسلاید میباشد : نوع فایل : PowerPoint نام درس: جغرافیا موضوع درس: کشاورزی و دامپروری در ایران کلاس و مقطع: پنجم ابتدایی این فایل پاورپوینت که با زحمت فراوان توسط متخصصان و پژوهشگرانمان گرداوری، تایپ و تدوین شده ،جهت یادگیری سریع ، ارایه و کنفرانس و... در خدمت شما دانشجویان و اساتید محترم خواهد بود. *هد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,800 تومان

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع درس تعلیمات اجتماعی پایه پنجم

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع درس تعلیمات اجتماعی پایه پنجم دانلود فایل پاورپوینت با موضوع  درس تعلیمات اجتماعی پایه پنجم که شامل 25  اسلاید میباشد : نوع فایل : PowerPoint طراحي آموزشي بر اساس سناريو درس تعليمات اجتماعي  (پايه پنجم) موضوع درس: در جامعه ي اسلامي، افراد چه وظيفه اي دارند؟ این فایل پاورپوینت که با زحمت فراوان توسط متخصصان و پژوهشگرانمان گرداوری، تایپ و تدوین شده ،جهت یادگیری سریع ، ارایه و کنفرانس و... در خدمت شما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

دانلود فایل پاورپوینت ارزشیابی شایستگی کارکنان سازمان

دانلود فایل پاورپوینت ارزشیابی شایستگی کارکنان سازمان دانلود فایل پاورپوینت  ارزشیابی شایستگی کارکنان سازمان  که شامل 45 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری ، اقتصاد ، مديريت وبرنامه ريزي و  ....... اهداف کلی تعاریف ، مفاهیم واهداف ارزشیابی کارکنان . معیارهای مورد نظر در ارزشیابی کارکنان. عوامل عینی وذهنی در ارزشیابی کارکنان . انحرافات در ارزشیابی کارکنان . کسانی که باید در ارزشیا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,800 تومان

دانلود فایل پاورپوینت مديريت استراتژيك

دانلود فایل پاورپوینت مديريت استراتژيك دانلود فایل پاورپوینت  مديريت استراتژيك  که شامل 28 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری ، اقتصاد،مدیریت و ....... فهرست محتوا چكيده اين مقاله به بحث مديريت استراتژيك ميپردازد؛ ابتدا بحث با تعريفي پيرامون مديريت و استراتژي آغاز میشود. فرايند مديريت استراتژيك در پنج مرحله، 1- تجزيه و تحليل محيطي، 2- پايهگذاري جهتگيري سازماني، 3- هدفگذاري، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,800 تومان

دانلود فایل پاورپوینت با عنوان بازاريابي و مديريت بازار

دانلود فایل پاورپوینت با عنوان بازاريابي و مديريت بازار دانلود فایل پاورپوینت با عنوان  بازاريابي و مديريت بازار  که شامل 267 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری ، اقتصاد و ....... فهرست محتوا فصل اول مفاهيم مديريت بازار تعريف بازاريابي و مديريت بازار  انواع کالا 1- محصولات فيزيکي  2-خدمات 3- ايده ها، عقايد و انديشه‏ها 4- سازمانها، مکانها، فعاليتها  عوامل تشکیل بازار تع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان